Friday, 17 April 2015

Jangan Dekat, Nanti Disambar Api Neraka #TolakDAP


Allah berfirman dalam surah Hud, 11:113, "Jangan kamu cenderung pada mereka yang zalim, nanti apa neraka akan membakar kamu, sedangkan kamu tidak ada penolong selain Allah. Lalu akhirnya kamu tidak mendapat pertolongan."

Jangan cenderung dalam erti kata jangan sokong, bergantung dan berasa tenang dan reda pada mereka yang zalim. Ini merupakan suatu larangan agar jangan menyayangi, atau lebih teruk lagi mentaati mereka. Jangan cenderung dan mencair pada ideologi mereka. Jangan sesekali merelakan apa yang mereka lakukan.

Orang zalim yang tidak boleh kita cenderung ini ialah orang musyrik, tidak mengesakan Allah, iaitulah yang bukan beragama Islam. Zalim sendiri secara umumnya merujuk kepada mereka yang tidak menunaikan hak (hak kepada Allah ialah beriman kepada-Nya), Orang bermaksiat juga dikira menzalimi.

Inilah dalil yang menyuruh kita meninggalkan mereka yang kafir dan yang bermaksiat. Bersahabat dengan mereka boleh sahaja menjadikan seseorang itu menurut langkah kekufuran dan kemaksiatan mereka. Kalau dah bersahabat, pasti akan mencintai, juga mengikuti. Seperti dalam peribahasa, bersama dengan kerbau yang berlumpur, pasti akan terpalit dengannya.

Tapi kalau sudah terpaksa, akan adalah pengecualiannya. Cuma di Malaysia, sudah jadi begitukah keadaannya?

Apa yang terjadi apabila cenderung pada mereka? Disambar api neraka. Membakar mereka. Tidak lainlah disebabkakn percampuran (ideologi), persahabatan (karib), kecairan (identiti), kerelaan pada keingkaran mereka juga persetujuan pada tindakan mereka.

Ingat, jangan pergi dekat-dekat pada mereka, nanti kena sambar api neraka.

DAP dah sampai Mesir, Jordan apa cerita. 
Ditolong orang Islam sendiri pula. Sadis sungguh.

Popular Posts