Thursday, 1 July 2010

Dakwah Fardiah

Janganlah diharapkan kesedaran, tindakan, amal atau hasil yang baik untuk Islam daripada mereka ini, melainkan setelah iman dibangkitkan dari dalam jiwa mereka terlebih dahulu. Dengan itu iman akan mendorong mereka kepada mengenal Allah dan memahami Islam, beramal dan berjuang untuk Islam serta mempertingkatkan diri kepada martabat para ‘amilin yang salih.
[Mustafa Masyhur, Dakwah Fardiah]

Sebagaimana yang dijanjikan semalam, berikut merupakan rumusan daripada 7 marhalah dakwah fardiah. Hadiah buat ikhwah di Kmb. Semoga dapat dijadikan panduan dalam gerak kerja dakwah di sana. Hidup Kmb! kerana Tarbiyyah. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Semoga dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik dan banyak.

klik untuk paparan lebih besar

Download versi penuh: Dakwah Fardiah.pdf

Popular Posts