Friday, 27 July 2012

[13:18] Bagi Mereka yang Memenuhi Seruan TuhannyaDalam bahasa Arab, ayat ini dibaca "lillaziina stajaabuu lirabbihim." Bagi golongan ini, Allah janjikan Dia akan menyediakan balasan yang baik (al Husna). Bagi yang tidak menyahut seruan-Nya, walau sekaya mana pun mereka di dunia ini, ia langsung tidak akan berguna di akhirat nanti. Kelak di akhirat, mereka akan dihisab dengan buruk, dan diberikan sehina-hina tempat kediaman; neraka Jahannam.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, (disediakan) pembalasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, sekiranya mereka mempunyai semua (kekayaan) yang ada di bumi dan (ditambah) sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk dan tempat kediaman mereka ialah Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.
[ar Ra'd. 13:18]

Moga dalam aktiviti seharian, kita selalu peka dengan sentuhan hidayah dan seruan daripada-Nya, mentaati perintah-Nya dan apa yang disampaikan rasul-Nya, lalu diganjarkan dengan apa yang dijanjikan lillaziina stajaabuu lirabbihim ini.

Popular Posts