Thursday, 17 August 2017

Hadis 31: Zuhud

Zuhudlah dengan dunia, maka Allah akan Menyayangimu. Zuhudlah dengan apa yang ada pada manusia, dia akan menyukai kamu [Hadis Hasan riwayat Ibn Majah]


1. Zuhud di dunia, ada banyak ayat Quran memujinya, (selalunya digandingkan juga mencela pada dunia). (Al A'la, AlAnfaal, AlQasas)

2. Makna zuhud pd sesuatu: Menjauhinya agar sedikit dan mencelanya. Zuhud pada dunia bukannya dengan mengharamkan yang halal, bukan mensia-siakan harta.

3. Kamu tak mampu menyaksikan kezuhudan pada diri seseorang, kerana zuhud merupakan perkara hati. Kerana zuhud ditafsirkan melalui tiga perkara -
(a) Menjadikan apa yang ada pada Allah itu lebih dipercayai daripada apa yang ada pada diri sendiri.
(b) Ketika ditimpa musibah sama sahaja ketika tidak ditimpa musibah.
(c) Ketika orang yang memuji kamu sama saja (kamu rasa) dengan orang yang mengutuk kamu.

4. Abu Hazim AzZahid ditanya - tidakkah kamu takut pada kefakiran? Jawabnya, Aku perlu takut kefakiran? Sedangkan Penjagaku, Dia lah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi serta yang ada di antara keduanya dan juga yang ada di bawah tanah basah di perut bumi.

5. Orang yang zuhud, ketika melihat seseorang, dia berkata, orang ini lebih baik daripada diri aku. Zuhud hakiki ialah ketika zuhud dalam memuji dan mengagumi diri sendiri.

6. Pembahagian zuhud. Sebaik-baik zuhud, zuhud daripada kesyirikan. Kemudian zuhud daripada perkara haram. Kemudian zuhud dalam perkara halal.

7. Zuhri ditanya tentang orang yang zuhud. Iaitulah orang yang perkara yang haram tidak mampu mengalahkan kesabarannya. Sedangkan perkara yang halal tidak menyibukkannya daripada bersyukur.

8. Anak Adam terbahagi dua dalam hal dunia: (a) ingkar adanya hari pembalasan selepas dunia (b) sedar selepas kematian ada pembalasan. (b1) zalim (b2) biasa-biasa (b3) berlumba kejar kebaikan dengan izin Allah

9. Zuhud dengan apa yang ada pada manusia -
(a) Janganlah berharap dengan apa yang dimiliki manusia, nesacaya anda akan menjadi kaya.
(b) Kemuliaan seorang mu'min ialah dengan dia bangun malam dan tidak meminta-minta pada manusia
(c) Sesiapa yang meminta apa yang dimiliki manusia, mereka akan membenci dan menjauhinya, kerana harta disukai oleh nafsu bani Adam. Sesiapa yang meminta apa yang mereka suka, maka mereka membencinya.

10. A'rabi bertanya pada penduduk Basrah: Siapa pemimpin kawasan ini. Mereka menjawab, Hasan. Bagaimana dia memimpin mereka? Mereka menjawab, manusia berharap pada ilmunya. Beliau pula menghindari daripada (harta / hal) dunia mereka.

No comments:

Post a Comment

Labels