Monday, 29 February 2016

Perlukah Jadi Muslim untuk Berakhlak Mulia?


Sejarah melihatkan kaum Arab Jahiliyyah berubah apabila menerima Islam. Kaum yang bebas menghilangkan akal melalui arak, bergaul bebas hatta sanggup tidur dengan sesiapa, menindas golongan yang lemah melalui peperangan dan riba, berubah apabila menerima ajaran Islam baginda saw lalu muncul menjadi sebuah tamadun yang cemerlang.

Apabila Rasulullah saw sampai di Madinah, antara hadis awal yang didengari penduduk Madinah ialah “Wahai Manusia, sebarkan salam, berikanlah makanan, sambungkan silaturahim, dirikan solat malam ketika manusia tidur, maka kamu akan syurga dengan kesejahteraan” [HR Ahmad] Ia dilihat sebagai suatu yang menyegarkan mereka lantaran suasana jahiliyyah yang kuat dan masih berbekas.

Teorinya, manusia tanpa agama tidak mempunyai sebarang landasan untuk dia bersikap dan memberi panduan. Lazimnya atas kepentingan diri dan hawa nafsu, melainkan mereka yang diperlihara dengan fitrah yang suci. Nafsu akan membisikkan kejahatan seperti menindas golongan lemah, pentingkan diri sendiri.

Islam datang dengan panduan dan kerangka yang perlu dipatuhi. Juga dengan batasan yang tidak boleh dilanggari. Perbuatan yang baik digalakkan. Manakala perbuatan haram akan dibendung, bahkan ada hukuman berat bagi mereka yang terang-terangan melakukan kesalahan.

Islam juga tidak mengehadkan balasan bagi akhlak dan baik pada dunia sahaja, melainkan akan ada balasan yang adil menunggu di akhirat pula. Ia dapat dilihat contohnya melalui hadis seorang perempuan yang menyeksa seekor kucing mengakibatkan dirinya dimasukkan ke dalam neraka.

Popular Posts