Thursday, 16 August 2012

[81:26] Ke Manakah Kamu Hendak Pergi?


Dalam bahasa Arab, soalan ini disebut "aina tazhabuun?" Ketika Allah menegaskan bahawa al Quran bukannya merupakan bisitan syaitan, dia bertanya di manakah rasionalnya mereka mendustakan al Quran tersebut, padahal isinya sangat jelas terang dan keberadaannya benar-benar datang dari Allah.

(Dengan yang demikian) maka ke manakah kamu hendak pergi (kiranya kamu masih menyeleweng dari jalan Al-Quran)?
[at Takwiir, 81:26]

Ketika sudah jelas pelbagai kekuasan dan bukti daripada-Nya kepada kita, perlu juga orang bertanya kepada kita "aina tazhabuun?", supaya kita tersedar, tiada tempat lari lagi daripada ketaatan-Nya dan kitab-Nya.

Popular Posts