Thursday, 2 August 2012

[3:119] (Padahal) Mereka Tidak Menyukai Kamu


Dalam bahasa Arab, ia disebut "laa yuhibbuunakum". Ketika Allah melarang kita mengambil orang bukan Islam sebagai teman akrab / berikan kepercayaan, Dia menyenaraikan beberapa sifat jahat mereka yang perlu kita berikan perhatian. Salah satunya, walaupun kita bersungguh-sungguh menyukai mereka ketika mereka memperlihatkan keimanan mereka kepada kita, namun mereka rupa-rupanya tidak sedikitpun menyukai kita, baik secara zahir mahupun batin.

Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata: "Kami beriman"; dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): "Matilah kamu karena kemarahanmu itu". Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati.
[Aali Imraan, 3:119]

Itulah perilaku orang kafir, yang Allah bongkarkan sifat mereka yang "la yuhibbuunakum" ini. (lihat Aali Imraan, 3:118, 120 juga).
  • Mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudaratan bagimu
  • Menyukai apa yang menyusahkan kamu
  • Telah nyata kebencian dari mulut mereka
  • Apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi
  • Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata: "Kami beriman"
  • Apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu
  • Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati
  • Jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya
Mereka menampakkan keimanan dan kecintaan, serta menyembunyikan kekafiran dan kebencian. Moga Allah yang Maha Mengetahui isi hati makhluk-Nya ini memelihara kita daripada tipu daya mereka.

Popular Posts