Monday, 23 July 2012

[9:71] Mereka itu akan Diberi Rahmat oleh Allah


Bahasa Arabnya, ulaaika sayarhamuhumu llah. Istilah ini Allah sebutkan ketika menceritakan mengenai orang beriman, lelaki dan perempuan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Inilah balasan bagi mereka kerana menepati ciri yang Allah sebutkan iaitu lakukan amar ma'ruf, nahi munkar, dirikan solat, tunaikan zakat serta taat pada Allah dan Rasul.Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
[at Taubah, 9:71]

Moga kita digolongkan dalam golongan sayarhamuhumu llah ini.

Popular Posts