Tuesday, 31 July 2012

[41:11] Kami Berdua Sedia Patuh dengan Sukarela


Dalam Bahasa Arab, ayat ini dibaca "Atainaa Thoo'i'iin". Ketika Allah menceritakan kekuasaan-Nya, ada Dia menyebutkan mengenai langit dan bumi. Ketika langit dalam keadaan asap dan bumi pula dalam keadaan sudah didirikan gunung dan disediakan bahan keperluan utk makhluk-Nya, Dia berfirman kepada kedua-dua langit dan bumi agar menuruti perintah-Nya, sama ada secara rela atau paksa. Lalu langit dan bumi menjawab, mereka mentaati-Nya secara sukarela, penuh ketaatan dengan segala sesuatu yang terdapat pada mereka yang Allah ciptakan.

Kemudian Ia menunjukkan kehendakNya ke arah (bahan-bahan) langit sedang langit itu masih berupa asap; lalu Ia berfirman kepadanya dan kepada bumi: "Turutlah kamu berdua akan perintahKu, sama ada dengan sukarela atau dengan paksa!" Keduanya menjawab: "Kami berdua sedia menurut - patuh dengan sukarela"
[Fussilat, 41:11]

Begitulah langit dan bumi dalam mentaati Tuhan mereka. Kita berdoa kepada-Nya agar diberikan ketaatan yang serupa sebagaimana yang ditunjukkan oleh bumi yang kita pijak dan  langit yang kita teduh ini, sehingga apabila diseru Tuhan kita, kita mampu menjawab, "Atainaa Thoo'i'iin".

Popular Posts