Monday, 15 August 2011

Penuh, tapi Baru Separuh

Separuh sudah Ramadan berlalu
Apa cerita, dah cukup produktif?

Ahmad ar Rasyid dalam bukunya, al Awaiq (Hambatan-hambatan Dakwah) ada menyentuh mengenai bulan.

1. Bentuknya bulat. Tak lonjong apatah lagi dalam bentuk shape poligon segi empat pentagon heksagon etc.
2. Selalu dipuji orang dan dimasukkan dalam sajak / simpulan bahasa.
3. Walaupun dipuji dan ditengok, bulan tetap diam tanpa suara. Tetap tenang walaupun hebat daya tariknya.


Maka begitu jugalah sepatutnya diri kita yang inginkan kesempurnaan. 
Mesti usaha hilangkan noda dalam hati kita.

Popular Posts